بیمه نوین در قالب یک مجموعه واحد و یک هدف مشترک در حرکت است
مدیرعامل بیمه نوین در گردهمایی مدیران، روسای شعب و نمایندگان برتر

بیمه نوین در قالب یک مجموعه واحد و یک هدف مشترک در حرکت است

اخبار پولی مالی- گردهمایی یک روزه مدیرعامل، معاونان، مدیران، رؤسای شعب و نمایندگان برتر بیمه نوین با هدف تبیین اهداف و به منظور هم‌افزایی جمعی برگزار شد.