بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود

اخبار پولی مالی_ محمدرضا پورابراهیمی ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس گفت: به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است، که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.