اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور
به همت کارکنان بانک رفاه کارگران صورت گرفت

اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور

اخبار پولی مالی_ بسته‌های نوشت‌افزار اهدایی کارکنان بانک رفاه کارگران به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور، به‌منظور توزیع در میان این دانش‌آموزان، تحویل سازمان بهزیستی کشور شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز