وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران تخلف است
مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای:

وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران تخلف است

اخبار پولی مالی- وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران در فرآیند صدور یا قراردادهای منعقد شده بین برخی از شرکت‌های بیمه یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.
پرداخت تسهیلات بدون ضامن
مدیرعامل بانک مهر ایران اعلام کرد:

پرداخت تسهیلات بدون ضامن

اخبار پولی مالی- در حال حاضر ما بخش مهمی از تسهیلاتمان را بدون ضامن پرداخت می‌کنیم. اینکه شخصی از این تسهیلات برخوردار شود یا خیر، به رفتار مالی خودش و خوش‌حسابی فرد باز می‌گردد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی