بزرگ‌ترین پارک مالیاتی کشور افتتاح شد

بزرگ‌ترین پارک مالیاتی کشور افتتاح شد

اخبار پولی مالی_ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح بزرگ‌ترین پارک مالیاتی کشور در راستای ترویج فرهنگ مالیاتی در شهرستان تاریخی سلطانیه زنجان خبر داد.