صفر تا صد وصول یا برگشت چک در شعب بانکی
مشتریان بانکی بخوانند؛

صفر تا صد وصول یا برگشت چک در شعب بانکی

اخبار پولی مالی_ در زمینه اطلاع رسانی قانون جدید چک سوالات متداول راهنمای عملی مشتریان در این زمینه است که پاسخگوی سوالات و ابهامات مشتریان است.