بیمه کوثر متمایز در زمینه برندسازی
مدیرعامل و رییس هیات‌ مدیره ساتا بیان کرد:

بیمه کوثر متمایز در زمینه برندسازی

اخبار پولی مالی- بیمه کوثر در شاخص‌های مختلف، به صورت میانگین بین پنج شرکت بیمه اول کشور قرار دارد که این رتبه‌ها، به‌ویژه در چهار سال اخیر نشان از رشد و جهش این شرکت ارزشی دارد.