ابلاغ برنامه‌های راهبردی بیمه دانا، به زودی
مدیرعامل بیمه دانا:

ابلاغ برنامه‌های راهبردی بیمه دانا، به زودی

 اخبار پولی مالی- برنامه‌های راهبردی جدید شرکت بیمه دانا بزودی با برگزاری جلسه ای تشریح و ابلاغ خواهد شد، تسریع در پرداخت خسارات و دیات را از اولویت‌های اصلی این شرکت است.