صنعت بیمه این‌بار با “چشم‌بندی” آمد
پس از تجربه برنامه‌های تلویزیونی سال‌های گذشته؛

صنعت بیمه این‌بار با “چشم‌بندی” آمد

اخبار پولی مالی_ در راستای فرهنگسازی و معرفی خدمات، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنعت بیمه، سریال "چشم‌بندی" از جمعه نهم دی‌ماه روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.