برگزاری دهمین ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری دهمین ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف

اخبار پولی مالی_ دهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بزرگترین و معتبرترین رویداد در حوزه برنامه نویسی تلفن همراه به تاریخ 31 شهریور الی یکم مهر ماه سال 1401 در محل صندوق نو آوری و شکوفایی برگزار می شود.