سرمایه گذاری۱۲۸۰ میلیارد ریالی ایمیدرو در پروژه های راه و برق رسانی معادن استان
جعفری در بازدید و پایش اقدامات انجام شده در طرح های توسعه زیرساخت معادن استان لرستان در مطرح کرد:

سرمایه گذاری۱۲۸۰ میلیارد ریالی ایمیدرو در پروژه های راه و برق رسانی معادن استان

اخبار پولی مالی-رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: توسعه زیرساخت های معادن استان لرستان در اولویت برنامه های ایمیدرو قرار دارد و برنامه احداث راه دسترسی و برق رسانی به معادن الیگودرز با سرمایه گذاری ۱۲۸۰ میلیارد ریال ایمیدرو، از اقدامات توسعه ای در این نقطه از کشور است.

پروژه برق رسانی به معادن شاقز الیگودرز کلنگ زنی شد؛ سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد ریالی ایمیدرو
با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو؛

پروژه برق رسانی به معادن شاقز الیگودرز کلنگ زنی شد؛ سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد ریالی ایمیدرو

اخبار پولی مالی-آیین کلنگ زنی پروژه برق رسانی به معادن شاقز الیگودرز در استان لرستان با حضور وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو انجام شد. این اقدام در راستای توسعه مناطق کم برخوردار است.