بدهی‌های خارجی ایران ۲۵ درصد کمتر شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

بدهی‌های خارجی ایران ۲۵ درصد کمتر شد

اخبار پولی مالی_ بر اساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۵.۷ درصدی پیدا کرده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز