مسائل ارزی کشور نباید به اندازه کنونی دچار تعدد دستورالعمل باشد
حسین زاده در حضور محسنی اژه ای:

 مسائل ارزی کشور نباید به اندازه کنونی دچار تعدد دستورالعمل باشد

اخبار پولی مالی- رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در حضور رئیس قوه قضاییه، تعارض فعالیت ستادها و کمیته‌هایی که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند را مغایر با سیاست های کلان کشور خواند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز