سهم ۹۰ درصدی پرداخت‌های بانک مسکن به بخش مسکن طی سال گذشته

سهم ۹۰ درصدی پرداخت‌های بانک مسکن به بخش مسکن طی سال گذشته

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک مسکن از سهم ۹۰ درصدی آن بانک به بخش مسکن طی سال گذشته خبر داد و گفت طی سال گذشته بانک در مجموع برای تسهیلات، جعاله، خرید، فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک و سایر موارد، حدود ۱۳۱ هزار و ۲۰۰میلیاردتومان پرداخت کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز