وصول بیش‌از ۳/۵میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی در بخش غیردولتی

وصول بیش‌از ۳/۵میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی در بخش غیردولتی

اخبار پولی مالی_ صالح عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف با بیان اینکه منابع بلوکه ای نداریم و کلیه حساب های صندوق نزد بانک مرکزی محفوظ و قابل دسترس است، گفت که امسال 4/5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها منعقد و به بانک‌ها نیز اعلام شده است محدودیتی در ارایه تسهیلات نداشته باشند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز