۵۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین نیازهای بخش تولید و تعاونی‌ها

۵۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین نیازهای بخش تولید و تعاونی‌ها

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک برای تامین سرمایه در گردش و راه اندازی طرح های نیمه تمام، توسعه ای و جدید تعاونی و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خبر داد.