تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های بانک توسعه تعاون در جهت تقویت بخش تعاون

تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های بانک توسعه تعاون در جهت تقویت بخش تعاون

اخبار پولی مالی_ معاون تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در جمع تعاونگران و فعالان بخش تعاون در قزوین با تاکید بر لزوم توسعه کارجهادی در بین مدیران دستگاه های اجرایی پس از استماع آمار و عملکرد بانک توسعه تعاون مجموعه اقدامات انجام شده را مثبت و مصداق کارجهادی مورد نیاز کشور ارزیابی کرد.

نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون معرفی شدند
عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران خبر داد؛

نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون معرفی شدند

اخبار پولی مالی- براساس بررسی های آماری، نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان 1400 غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها، موانع در فرآیندهای اداری و دشواری در تامین مالی از بانک ها بوده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز