بخشودگی جرایم بیمه خودروها از شنبه تا ۱۹ اسفند
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛

بخشودگی جرایم بیمه خودروها از شنبه تا ۱۹ اسفند

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد گفت که یک بازه زمانی ۳۵ روزه از ۱۵ بهمن تا ۱۹ اسفند ماه برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شخص ثالث برای صاحبان تمام وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز