بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

اخبار پولی مالی_ با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در بازه زمانی 35 روزه از 15 بهمن تا پایان روز 19 اسفندماه سال ۱۴۰1 تمامی جرائم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث در بیمه ایران

طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث در بیمه ایران

اخبار پولی مالی_ مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران از بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه نامه، به مدت ۲۹ روز ، از ۱۵ آبان ماه تا پایان روز ۱۳ آذر ماه سال جاری در بیمه ایران خبر داد.