ابلاغ بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز

ابلاغ بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز

اخبار پولی مالی_ بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت‌آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد بانک ها به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.

بانک مرکزی بخشنامه نحوه فروش ارز را ابلاغ کرد

بانک مرکزی بخشنامه نحوه فروش ارز را ابلاغ کرد

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی در بخشنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل 24) به بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد.

تعدیل نصاب های مالیاتی متناسب با نرخ تورم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای ابلاغ کرد:

تعدیل نصاب های مالیاتی متناسب با نرخ تورم

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات‏های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

هیچ بخشنامه‌ای جهت دریافت جریمه در بانک مسکن وجود ندارد

هیچ بخشنامه‌ای جهت دریافت جریمه در بانک مسکن وجود ندارد

اخبار پولی مالی_ معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با بیان اینکه هیچ دستورالعمل و بخشنامه ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت جریمه توسط این بانک وجود ندارد گفت: کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز