جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری را می‌گیریم
وزیر اقتصاد:

جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری را می‌گیریم

اخبار پولی مالی_ وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت، گفت که تقریبا در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه از طرف دستگاه های مختلف صادر شده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است‌.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز