حمایت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد دنیا
با توزیع ذخایر ۶۵۰ میلیارد دلاری

حمایت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد دنیا

اخبار پولی مالی- رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ۶۵۰ میلیارد دلار از ذخایر پولی این نهاد برای کمک به بهبود اقتصاد جهان در بین اعضای آن توزیع می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی