تقدیر مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان از پزشکان شرکت به مناسبت روز پزشک

تقدیر مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان از پزشکان شرکت به مناسبت روز پزشک

اخبار پولی مالی- مهندس آسیابان مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان به مناسبت زادروز حکیم ابوعلی سینا که به نام روز پزشک در تقویم نامگذاری شده است با ارایه لوح تقدیر و شاخه گل از پزشکان این شرکت تقدیر و تشکر نمود .

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز