واریز کلیه وجوه گندم توسط بانک کشاورزی
تا نیمه شهریورماه سال جاری صورت گرفت:

واریز کلیه وجوه گندم توسط بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی- با عاملیت بانک کشاورزی بیش از 228 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم تا نیمه شهریورماه سال جاری به حساب کشاورزان واریز و با پرداخت این مبلغ 99.9 درصد از مطالبات گندمکاران تسویه شد.
مساعدت و امهال مطالبات خسارت دیدگان بخش کشاورزی
بانک کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد:

مساعدت و امهال مطالبات خسارت دیدگان بخش کشاورزی

اخبار پولی مالی- بانک کشاورزی به منظور حمایت از فعالان بخش کشاورزی که به دلیل حوادث غیرمترقبه طبیعی در سال زراعی 1400-1399 دچار خسارت شده اند، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران درخصوص امهال سه ساله ی اصل بدهی خسارت دیدگان را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400