رشد ۱۰۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی
در زیربخش شیلات و آبزیان صورت گرفت:

رشد ۱۰۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی-تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی پروری در سه ماهه نخست سال 1401 نسبت به همین مقطع در سال گذشته 108 درصد رشد داشته است.

واریز ۲۶۵ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم
توسط بانک کشاورزی صورت گرفت:

واریز ۲۶۵ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم

اخبار پولی مالی-با عاملیت بانک کشاورزی تا نیمه خرداد ماه سال جاری، بیش از 265 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شده است و و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.