همسویی شرکت‌های تابعه با خطوط کسب‌وکار سال ۱۴۰۱
معاون مدیرعامل در امورمالی و مجامع بانک کارآفرین اعلام کرد:

همسویی شرکت‌های تابعه با خطوط کسب‌وکار سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی-ضرورت دارد شرکت‌های تابعه و گروه مالی بانک کارآفرین نیز متناسب با استراتژی جدید بانک تغییر آرایش داده و با انسجام و یکپارچگی کامل با بانک خدمات مناسبی را برای مشتریان و به‌ویژه مشتریان در حوزه سلامت، غذا و کالاهای اساسی طراحی کنند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز