ضرورت همراهی و تعامل همه جانبه صف و ستاد در سال ۱۴۰۱
عضو هیات مدیره بانک کارآفرین عنوان کرد:

ضرورت همراهی و تعامل همه جانبه صف و ستاد در سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی- مشکلات موجود در بخش منابع، نقدینگی و همچنین کار غیرحرفه‌ای برخی بانک‌ها موجب شده است که اگر بخواهیم ضابطه‌مند و قانونمند عمل کنیم با دشواری‌های زیادی روبرو می‌شویم و برای عبور از این مسائل باید پشتکاری بیشتری به خرج دهیم.

نرخ حق الوکاله ۱۴۰۱ بانک کارآفرین اعلام شد
برای سال 1401 :

نرخ حق الوکاله ۱۴۰۱ بانک کارآفرین اعلام شد

اخبار پولی مالی- نــرخ حــق الوکاله بـــانک کارآفرین برای سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل ۳ درصد منابع سپرده گذار برای سپـــرده های سرمایه گذاری به کار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز