افتتاح نخستین شعبه بانک چین در عربستان

افتتاح نخستین شعبه بانک چین در عربستان

اخبار پولی مالی_ بانک چین (BOC)، یکی از چهار بانک تجاری بزرگ دولتی چین، نخستین شعبه خود را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، افتتاح کرد. چین، از این راه، استفاده از یوآن را در امور مالی و تجاری گسترش خواهد داد.