آگهی پذیره‌نویسی سهام بانک پاسارگاد

آگهی پذیره‌نویسی سهام بانک پاسارگاد

اخبار پولی مالی_ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۲٬۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی افزایش می یابد.