افزایش درآمد ۸۲درصدی نماد “وپاسار” در شهریورماه

افزایش درآمد ۸۲درصدی نماد “وپاسار” در شهریورماه

اخبار پولی مالی_ بانک پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه شهریورماه 1402 در کدال، درآمد شناسایی شده این بانک را بیش از 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین سهم درآمدی این بانک در شهریورماه را به خود اختصاص می‌دهد.

افزایش درآمد ۱۵ درصدی تسهیلات اعطایی نماد “وپاسار” در مردادماه

افزایش درآمد ۱۵ درصدی تسهیلات اعطایی نماد “وپاسار” در مردادماه

اخبار پولی مالی_ بانک پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه امردادماه۱۴۰۲ (کدال)، درآمد شناسایی شده را بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که درآمد تسهیلات اعطایی و درآمد کارمزد بیشترین سهم درآمدی این بانک در امردادماه بوده است.