دانشگاه خاتم میزبان دومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران

دانشگاه خاتم میزبان دومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران

اخبار پولی مالی_ «همایش نقد و ارزیابی مواد محیط‏زیستی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه»، با حمایت بانک پاسارگاد و با حضور مجید قاسمی، مدیرعامل این بانک و رئیس دانشگاه خاتم و همچنین جمعی از اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیط‌زیست، روز چهارشنبه ۱۸امرداد۱۴۰۲ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.