پارسیان مقام دوم در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد
در شاخص های فروش و دارایی :

پارسیان مقام دوم در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد

اخبار پولی مالی- در بیست و چهارمین رتبه‌بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، موسوم به100IMI، بر اساس عملکرد سال مالی 1399، بانک پارسیان در عملکرد شاخص های فروش و دارایی، مقام دوم در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز