باید به سمت بانکداری جامع برویم
مدیرعامل بانک ملی ایران:

 باید به سمت بانکداری جامع برویم

اخبار پولی مالی- باید بانکداری شرکتی را به طور کامل رصد کنیم و ساختار بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شود.
اشتغالزایی ۳ هزار و ۱۰۰ نفر هرمزگانی با تسهیلات بانک ملی
در حمایت از صنعت گردشگری به کارآفرینان صورت گرفت:

اشتغالزایی ۳ هزار و ۱۰۰ نفر هرمزگانی با تسهیلات بانک ملی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با نگاه به سند چشم انداز 1404، تسهیلات بسیاری را طی سال های گذشته در حمایت از صنعت گردشگری به کارآفرینان و فعالان عرصه صنعت هتلداری با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی پرداخت کرده است.
تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان 
در دیدار مدیران بانک ملی ایران و مشتریان مطرح شد :

تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان 

اخبار پولی مالی- یازدهمین نشست حضوری مدیران بانک ملی ایران با مشتریان اعتباری در بانک ملی ایران برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی