افتتاح خط تولید آمپول های تزریقی اسوه
با حمایت بانک ملی صورت پذیرفت؛

افتتاح خط تولید آمپول های تزریقی اسوه

اخبار پولی مالی- خط تولید آمپول های تزریقی شرکت داروسازی اسوه با حمایت بانک ملی ایران و حضور مدیران ارشد صنعت دارویی کشور افتتاح شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز