مراسم تجلیل از پیشکسوتان بانک ملی در سالروز تکریم بازنشستگان

مراسم تجلیل از پیشکسوتان بانک ملی در سالروز تکریم بازنشستگان

اخبار پولی مالی_ در مراسم تجلیل از پیشکسوتان بانک ملی که همزمان با سالروز تکریم بازنشستگان برگزار شد، مدیرعامل بانک ملی ایران، بازنشستگان را سرمایه های بانک دانست و گفت که استفاده از تجارب، دانش و اندوخته همکاران بازنشسته بانک از اولویت های ماست.