حضور بانک ملی ایران در رویداد بزرگ کیش اینوکس۲۰۲۳

حضور بانک ملی ایران در رویداد بزرگ کیش اینوکس۲۰۲۳

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات بازار پولی و امور بانکی کشور در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری کشور در کیش حضوری فعال و گسترده دارد.