ارائه خدمات مالی گسترده به طرح های دانش بنیان
قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:

ارائه خدمات مالی گسترده به طرح های دانش بنیان

اخبار پولی مالی-نظام تامین مالی نباید صرفا روی طرح های بزرگ و تکلیفی تمرکز کند بلکه باید در راستای ایفای رسالت اجتماعی به مشاغل کوچک و زودبازده نیز توجه ویژه کند.

روند صعودی تعداد و مبلغ تراکنش های بانک ملی
در اردیبهشت ماه رقم خورد:

روند صعودی تعداد و مبلغ تراکنش های بانک ملی

اخبار پولی مالی- تعداد و مبلغ تراکنش های بانک ملی ایران از طریق دستگاه های کارتخوان و درگاه های اینترنتی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیری همراه بوده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز