هیچ اموالی تحویل مالکان نشده است
اطلاعیه بانک ملی ایران‌؛

 هیچ اموالی تحویل مالکان نشده است

اخبار پولی مالی- پیرو انتشار مصاحبه مرجع انتظامی در خصوص تحویل ارز و سکه مکشوفه از سارقان صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران ، بانک ملی ایران موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع صاحبان اموال اعلام می دارد:

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز