برگزاری مراسم معارفه در بانک ملی

برگزاری مراسم معارفه در بانک ملی

اخبار پولی مالی_ مراسم معارفه و تودیع محمدرضا محمودپناه سرپرست جدید معاونت بانکداری جامع و علیرضا صادقی مسئول پیشین این معاونت و سعید صنیعی رئیس جدید اداره کل حوزه مدیریت و محمدرضا عبدالملکی رئیس سابق این اداره کل با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران برگزار شد.