امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برای تسریع و تسهیل در امور؛

امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اخبار پولی مالی_ قرارداد همکاری مشترک دو جانبه بین بانک ملی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل به امضا رسید.