ثبت‌نام مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی بانک ملی در سال ۱۴۰۲

ثبت‌نام مرحله ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی بانک ملی در سال ۱۴۰۲

اخبار پولی مالی_ پذیرفته شدگان (سه برابر ظرفیت ) آزمون استخدامی بانک ملی ایران که درتاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در این آزمون شرکت کرده اند؛ می توانند نسبت به تکمیل فرآیند ارزیابی خود از امروز 12 تیر ماه اقدام کنند.