پرداخت ۲۰ هزار و ۸۱۹ تسهیلات به بخش مسکن توسط بانک ملی

پرداخت ۲۰ هزار و ۸۱۹ تسهیلات به بخش مسکن توسط بانک ملی

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم در بخش مسکن و کمک به رونق ساخت و سازها و کاهش قیمت در این بازار،در شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۲ تعداد ده هزار و ۴۹۴ مورد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان به ارزش ۲۰ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال پرداخت کرده است.