پرداخت روزانه ۱۸۰۰ وام خرد در بانک ملت!
ر بازه زمانی دوم تا ۲۱ بهمن ماه صورت گرفت:

پرداخت روزانه ۱۸۰۰ وام خرد در بانک ملت!

اخبار پولی مالی- بانک ملت تلاش کرده است با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، فرآیندهای حضوری را کاهش دهد.