پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی بانک ملت
از طریق سامانه سجام صورت می گیرد؛

پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی بانک ملت

اخبار پولی مالی- با تصویب هیأت مدیره بانک ملت مبنی بر پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران این بانک از طریق سامانه سجام، سود سهام سهامداران حقیقی که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت سود سهام خود نشده‌اند، در هفته جاری به حساب سجامی آنان واریز خواهد شد.