پلتفرم مگابانک ملت رسما رونمایی شد

پلتفرم مگابانک ملت رسما رونمایی شد

اخبار پولی مالی_ پلتفرم مگابانک ملت با قابلیت ها و امکانات ویژه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل این بانک به صورت رسمی رونمایی شد.