بانک ملت اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است
تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به عنوان اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی

بانک ملت اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است

اخبار پولی مالی_مدیرعامل بانک ملت در دیدار با وزیر نفت تاکید کرد که برای بانک ملت افتخاری است که در کنار صنعت نفت قرار دارد و طرح‌های این صنعت را تأمین مالی می‌کند.