بانک ملت بالاترین رکورد تراز عملیاتی را ثبت کرد
با کسب رتبه نخست بین بانک های بورسی؛

 بانک ملت بالاترین رکورد تراز عملیاتی را ثبت کرد

اخبار پولی مالی- بانک ملت گزارش تحلیلی فعالیت خود را در مقطع منتهی به اردیبهشت ماه 1401 منتشر کرد که بر این اساس، این بانک با تراز عملیاتی 33.816 میلیارد ریال و ثبت رکورد در هشت ماه گذشته، رتبه نخست را در بین بانک های بورسی از آن خود کرده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز