بانک ملت بالاترین رکورد تراز عملیاتی را ثبت کرد
با کسب رتبه نخست بین بانک های بورسی؛

 بانک ملت بالاترین رکورد تراز عملیاتی را ثبت کرد

اخبار پولی مالی- بانک ملت گزارش تحلیلی فعالیت خود را در مقطع منتهی به اردیبهشت ماه 1401 منتشر کرد که بر این اساس، این بانک با تراز عملیاتی 33.816 میلیارد ریال و ثبت رکورد در هشت ماه گذشته، رتبه نخست را در بین بانک های بورسی از آن خود کرده است.