روابط عمومی‌ها در خط مقدم تصویرسازی صحیح برای جامعه باشند
وزیر اقتصاد در جمع مدیران روابط عمومی زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد:

روابط عمومی‌ها در خط مقدم تصویرسازی صحیح برای جامعه باشند

اخبار پولی مالی-  وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه روز روابط عمومی و در گردهمایی مدیران ارتباطی وزارت اقتصاد مهمترین کارکرد روابط عمومی‌ها را تصویرسازی درست برای جامعه دانست.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز