نقش مهم بانک مسکن درتبدیل کشور به کارگاه خانه‌سازی
مدیر عامل بانک مسکن عنوان کرد:

نقش مهم بانک مسکن درتبدیل کشور به کارگاه خانه‌سازی

اخبار پولی مالی- نرخ کفایت سرمایه خیلی از بانک‌های ما منفی است. بر همین اساس در صورت رفع مشکلات بانکی در روابط خارجی قطعا یکی از بانک‌‎هایی که می‌تواند در ارتباط با کارگزاری‌های خارجی و بین المللی نقش کلیدی ایفا کند بانک مسکن خواهد بود.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز