اعتمادسازی، چشم‌انداز صنعت بیمه در ۱۴۰۱
 ناصرالدین اسلامی فرد

اعتمادسازی، چشم‌انداز صنعت بیمه در ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی-صنعت بیمه به طور معمول اولین پاسخ‌دهنده مالی در شرایط بحران و آسیب اقتصادی است. کووید19 شرایط جدیدی را برای جامعه بشری رقم زده‌ است. شرایطی که همراه با تغییرات سریع و تنش‌های شدید اقتصادی بوده‌ است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز